เกี่ยวกับเรา

Mittrapap เป็นมืออาชีพในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์   กระบวนการการทำงานจึงแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจโรงพิมพ์ เราเป็นเพื่อนคู่คิดทางการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยร่วมเลือก และแนะนำวัสดุที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านราคา คุณภาพ รวมถึง การใช้งานอีกทั้งร่วมบริหารงบประมาณเราจึงไม่ใช่แค่โรงพิมพ์ ยังเป็น ที่ปรึกษาด้านสื่อสิ่งพิมพ์แก่ลูกค้าอีกด้วย เราให้บริการงานด้านสิ่งพิมพ์ บริการให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัย พร้อมทั้งบริการงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และบริการถ่ายภาพควบคู่กับงานพิมพ์บริการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เราได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายบริษัท ที่เชื่อมั่น และมอบหมายให้เราออกสื่อสิ่งพิมพ์ แทบทุก ประเภท ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ โบรชัวร์ หนังสือ แคตตาล็อค สติ๊กเกอร์ ปฏิทิน ฯลฯ  งานพิมพ์ ในแบบต่างๆ จำนวนมากหรือน้อยเราก็ร่วมหาทางบริหารงานพร้อมกับลูกค้าอีกทั้งความเหมาะสม ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  ออฟเซ็ต เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้ปริมาณมากหรือน้อยต้องการความละเอียดความสวยงาม ในเนื้องานเช่น มีเคลือบ UV , Spot UV เคลือบด้าน  และงานประเภท Di cut งานพิมพ์จำพวกเอกสารต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน  ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย,เอกสารทางบัญชี ที่ต้องมีการตีเบอร์(Numberings) ปรุฉีก เราก็ไม่ละเลยที่จะบริการลูกค้าเช่นกัน

-งานพิมพ์ประเภท Master piece ชิ้นเดียวหรือจำนวนน้อยชิ้นประเภทส่งเข้าประกวดหรืองานโฆษณาที่ส่งตรงถึงลูกค้า
Niche Market  1 ชิ้น / 1 ลูกค้า(ใบรับรองคุณภาพเพชร 1 ชิ้น ต่อ 1 ลูกค้า)
-งาน Print on demand Support งานด้วยเครื่อง Fuji Xerox #700  พร้อมบริการในระบบ B.D Marketing จากทีมการตลาดผู้มีประสบการณ์มากมาย รวมทั้ง Marketing Support จากพันธมิตร (Fuji Xerox)
-งาน Silk Screen  งาน Ink jet ระดับคุณภาพสูง
-งานพิมพ์  Off Set
-งาน 4 สี Catalog  โบวชัวร์ต่างๆ ตาม Design (Artwork)
-งาน Security ต่างๆ ที่ต้องมีระบบ Numbering  ประกอบด้วยระบบ Thermal   Infrared   Backlight
-งานพิมพ์ Electronic printing ด้วย Software แปรผันต่างๆหรือแม้กระทั่งงานอื่นๆที่ต้องการความเป็นงานเฉพาะด้

จากเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี แล้วนั้นการบริการของเราจึงประกอบด้วยลูกค้าที่หลากหลายจำแนกประเภทดังนี้ รายนามของลูกค้าบางส่วน

-เดอะมอลล์กรุ๊ป ทุกสาขา
-เอ็มโพเลียม
-สยามพารากอน
-ซีคอนสแควร์
-โลตัส
-คาร์ฟูร์
-มอร์เตอร์เวย์  (ตั๋วคูปองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองด่านลาดกระบัง , ด่านพานทอง , ด่านธัญบุรี )
-กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (จตุจักร)
-มาบุญครอง ( MBK )
-รังสิตพลาซ่า
-อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์  พัทยา
-ซีคอนสแควร์
-โรงพยาบาล ผิวหนังอโศกนิติพลคลินิก
-บริษัท การบินไทย  จำกัด
-บริษัท สายการบินนกแอร์  จำกัด
-บริษัท ไทยแอร์เอเซีย  จำกัด
-บริษัท สกายสตาร์แอร์เวย์  จำกัด
-บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด หนังสือคู่มือต่างๆ  โปสเตอร์และเอกสารเกี่ยวกับการประกันภัย
-การ ท่าอากาศยานบริษัทฯ ได้รับเป็นผู้จัดพิมพ์  แผนที่แนะนำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยประสานงานกับกรมทางหลวง  ขสมก.  กรมแผนที่  เพื่อยืนยันความถูกต้อง  ให้เป็นเอกสารอ้างอิง
-ไวไวสินค้า promotion  ผลิตภัณฑ์อาหารไวไว
-ซีทราน กรุ๊ปแคตตาล็อค ;  แผ่นพิมพ์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจการเดินเรือ  ท่องเที่ยว ตลอดภาคใต้ทั้งหมด ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
-รังสิตพลาซ่า แผ่นพับ  การจัดสินค้าต่างๆ