ระบบ Ink Jet  Large Format

เรารองรับงาน Inkjet  ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานที่เชื่อถือได้ระดับสากล เนื่่องด้วยเรามีการทำการทดลองและทดสอบคุณภาพของวัสดุที่เรานำมาติดตั้งให้ท่านที่ได้ผ่านการทดสอบและมาตราฐาน ระดับโลก ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า วัสดุุที่ท่านใช้จะมีความคงทนและอายุการใช้งานที่ยาวนานตลอดอายุการใช้ งานเชื่อใจได้