ตำแหน่งงาน  ว่าง

ผู้ช่วยผู้จัดการ

- ปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการ หรือเกี่ยวข้องกับงานสำนักพิมพ์ 
- ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย อดทน 
- มีความรับผิดชอบสูง

พนักงานประสานงานด้านการผลิต

- เพศชาย  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- บุคคลิกคล่องแคล่ว
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

 

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ติดต่อ  ฝ่ายบุคล บริษัทมิตรภาพการพิมพ์

tel :  094-849-1523