ผลงานของโรงพิมพ์เรา


Mittrapap เป็นมืออาชีพในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์   กระบวนการการทำงานจึงแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจโรงพิมพ์ เราเป็นเพื่อนคู่คิดทางการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยร่วมเลือก และแนะนำวัสดุที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านราคา คุณภาพ รวมถึง การใช้งานอีกทั้งร่วมบริหารงบประมาณเราจึงไม่ใช่แค่โรงพิมพ์ ยังเป็น ที่ปรึกษาด้านสื่อสิ่งพิมพ์แก่ลูกค้าอีกด้วย เราให้บริการงานด้านสิ่งพิมพ์ บริการให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัย พร้อมทั้งบริการงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และบริการถ่ายภาพควบคู่กับงานพิมพ์บริการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เราได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายบริษัท ที่เชื่อมั่น และมอบหมายให้เราออกสื่อสิ่งพิมพ์ แทบทุก ประเภท ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ โบรชัวร์ หนังสือ แคตตาล็อค สติ๊กเกอร์ ปฏิทิน ฯลฯ  งานพิมพ์ ในแบบต่างๆ จำนวนมากหรือน้อยเราก็ร่วมหาทางบริหารงานพร้อมกับลูกค้าอีกทั้งความเหมาะสม ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  ออฟเซ็ต เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้ปริมาณมากหรือน้อยต้องการความละเอียดความสวยงาม ในเนื้องานเช่น มีเคลือบ UV , Spot UV เคลือบด้าน  และงานประเภท Di cut งานพิมพ์จำพวกเอกสารต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน  ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย,เอกสารทางบัญชี ที่ต้องมีการตีเบอร์(Numberings) ปรุฉีก เราก็ไม่ละเลยที่จะบริการลูกค้าเช่นกัน